Teatret RiffRaff

Erindringsteater

VICEVÆRTEN JUL 

En sjov, spø­ge­fuld og vel­o­p­lagt jule­fo­re­stil­ling af Tea­tret Riff Raff med mas­ser af jule­min­der og jule­to­ner.

Næs­by­gårds vice­vært der ser bra­ge­nes godt ud, er ble­vet enke­mand, og det sæt­ter fut i Ali­ce og Gret­he der kæm­per om at bli­ve hans næste udkår­ne. Jule­klok­ker­ne rin­ger, Portvi­nen for­svin­der og en uven­tet gæst ban­ker plud­se­lig på døren.

Arran­ge­men­tet

Fore­stil­ling ca. 35 min. efter­fulgt af kaf­fe og erin­drings snak

Pris 4.950 Kr. ex. moms og kør­sel fra Roskil­de

Til fore­stil­lin­gen føl­ger pæda­go­gisk mate­ri­a­le.

Pre­mi­e­re Novem­ber 2018

Erin­drings­te­a­ter væk­ker min­der

Kon­takt Tea­tret HER

 

AKTUELT efter­år og vin­ter:  Tesa­lon, tea­ter og fored­rag

Tesalon og TeaterKon­takt  Tea­tret Rif­fRaff Både­havns­ga­de 42 2450 Køben­havn SV Tele­fon 26 31 24 14   E-mail  riffraff@riffraff.dk CVR nr. 25786149