Teatret RiffRaff

Tørreloftet

Tea­ter der væk­ker min­der.

En rig­tig 70’er fore­stil­ling.Tørreloftet

Kære gam­le Jyt­te fin­der en kas­se på tør­re­lof­tet med sager fra 70’erne og ved at gen­se de gam­le ting og høre de gam­le san­ge, husker hun plud­se­lig al det, hun tro­e­de hun hav­de glemt.

Det gam­le foto­gra­fi­ap­pa­rat, flower­power kjo­len og tran­si­stor­ra­dio­en får min­der­ne frem og mon ikke vi hav­ner midt i De rin­ger, vi spil­ler med Jørn Hjor­ting og Frø­ken Klok­ken?

Fore­stil­lin­gen læg­ger op til en
fest­lig snak om den­gang i 70’erne.

Vi spil­ler med højta­ler- og teles­lyn­ge­an­læg støt­tet af

Med­vir­ken­de: Non­ny Sand

Tek­nik: Syl­ve­ster Haxen

Fore­stil­lin­gen kan ikke boo­k­es pt.

Tørreloftet