Teatret RiffRaff

Julebænken

En jule­hi­sto­rie omfoto anders ole olsen
kære gam­le Jyt­te, der jule­af­ten går ned og sæt­ter sig på bæn­ken, midt i jule­hal­løj og duft af steg og lige plud­se­lig ikke kan huske noget som helst, ind­til en nis­se sæt­ter fut i huske­tø­jet

Det bli­ver begyn­del­sen på en hjer­te­varm jule­af­ten, med gam­le julesan­ge og sjove min­der. Og måske, hvem ved, får hun sit høje­ste ønske opfyldt.

Fore­stil­lin­gen læg­ger op til kaf­fe og
en hyg­ge­lig snak om jul og gam­le dage.

Vi spil­ler med højta­ler- og teles­lyn­ge­an­læg støt­tet af 
Med­vir­ken­de: Non­ny Sand
Tek­nik: Syl­ve­ster Haxen    
Fore­stil­lin­gen kan ikke boo­k­es pt.
Julebænken