Teatret RiffRaff

Om Teatret

Tea­tret Rif­fRaff er en lil­le tur­né sce­ne.

Vi har mod­ta­get støt­te fra:

Tuborg­fon­det, Dra­ma­tik Pulj­en, Dansk Sku­e­spil­ler­for­bund, Gra­mex, Kul­tur­nat­ten, Kgs. Eng­ha­ve Loka­l­ud­valg, Vester­bro Ung­doms­gård og Mico.

CVR nr. 25786149

Tea­tret Rif­fRaff    Både­havns­ga­de 42    2450 Køben­havn SV   Tele­fon 26 31 24 14