Teatret RiffRaff

Tesalon Event

TESALONTESALON

besøg af Tesa­lon med duf­ten­de hjem­me­bag.

Smags­op­le­vel­ser og kul­tu­rel­le indslag.

Te af for­skel­li­ge slags, inge­fær­ka­ger, sco­nes og agur­kesandwich, nydes under kul­tu­relt indslag.

Arran­ge­men­tet afhol­des i jeres loka­ler. Vi kom­mer med alt fra dug til kop.

- MED GARANTI EN SUCCES -

Kul­tu­relt indslag efter­år og vin­ter:
Fored­rag om 1000 års pil­grims­van­dring, med sce­ner fra duk­ke­te­a­ter­fo­re­stil­lin­gen Vej­en til Ver­des ende.

Pris v/30 del­ta­ge­re 4.800 Kr. v/40 del­ta­ge­re 6.200 Kr. ex moms

Kon­takt tea­tret  HER